Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Úvodní ustanovení o zpracování osobních údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů zpracovávání osobních údajů a jejich ochrany. Respektujeme vaše právo na soukromí a ochrana těchto práv je pro nás důležitá. Abychom vysvětlili, jak shromažďujeme, ukládáme a používáme vaše osobní údaje, přijali jsme tyto zásady jejich zpracování.

 Kdo zpracovává vaše údaje?

Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek zpracovává společnost  Wellness food s.r.o., U Ryšánky 1707/4, 147 00 Praha - Braník, IČO: 267 77 495  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 93073, dne 23.4.2003 provozovatel internetového obchodu wellnessfood.cz, wellnessfood.eu

 Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. v rámci objednávky našeho zboží, či přihlášením se k odběru newsletterů), resp. uzavření smlouvy o užívání této služby.

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb, a to: jméno, příjmení, e-mail, kontaktní a nebo doručovací adresa, telefonní číslo, případně platební údaje, a dále údaje, které získáváme tím, že používáte naše služby: IP adresa, soubory cookies. 

Proč zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme, abychom vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem (navštívením našich stránek, objednáním zboží, odebíráním newsletterů, zasláním dotazu atd.).

Údaje zpracováváme za účelem:

  • plnění obchodních podmínek
  • komunikace s vámi
  • zasílání obchodních sdělení
  • zlepšování kvality našich služeb

Po jakou dobu údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a to po dobu 3 let od posledního využití naší služby, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu (např. vedení účetnictví). Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena. Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, resp. získané v souvislosti se zasláním Vašeho dotazu sbíráme a ukládáme po dobu cca 6 měsíců od získání těchto údajů. 

Kdy není nutný souhlas ke zpracování údajů:

V případě poskytnutí služby či produktu, splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů či zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, k zajištění bezpečnosti našich webů, atd.). Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů.

 Jsem povinen poskytovat zmíněné osobní údaje?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Pro zpřístupnění některých služeb je předání určitých osobních údajů nezbytné.

Zpracování osobních údajů, často pouze v anonymizované podobě, aniž bychom byli vůbec schopni vás identifikovat jako konkrétního uživatele, nám umožňuje poskytovat naše služby a tyto neustále zlepšovat. V případě neudělení souhlasu, popř. jeho dodatečného odvolání, se může stát, že vám některé naše služby již nebudeme schopni nadále poskytovat, popř. vám je nebudeme moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě.

 Kontakt

V případě jakéhokoli dotazu k ochraně osobních údajů prosím využijte e-mail info@wellnessfood.cz nebo nám odešlete žádost doporučeně na adresu: Wellness food s.r.o., U Ryšánky 1707/4, 147 00 Praha - Braník. V této souvislosti bychom vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali vaši totožnost pro ověření vaší identity. Jedná se o preventivní bezpečnostní opatření pro zamezení přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona bude veškerá komunikace s vámi monitorována.